فیوز قابل تنظیم مجدد PTC

فیوز حرارتی مجدد، فیوز مجدد pptc, resettable fuse circuit, pptc resettable fuse.